Bewust kiezen voor elektriciteit uit Kernenergie?

Dat kan!

Wij gaan stoppen.

Omdat de servicepartners van wie wij afhankelijk zijn voor onze energielevering, de levering van atoomstroom niet langer ondersteunen op de manier die wij voor ogen hadden, gaan wij stoppen.

Wat betekent dit voor onze huidige klanten?

Voor klanten die een vast of variabel contract hadden is het energiecontract verder gegaan onder de naam GreenNL. Voor klanten met een Dynamisch contract wordt het contract vanaf 1 mei voortgezet onder de naam Shave Energy. Shave Energy blijft namens ons gewoon 100% atoomstroom leveren. Aan uw contract verandert behalve de naam niets.

De mensen achter Atoom Alliantie verleggen hun focus naar een nieuw project: ’s werelds eerste energiecoöperatie voor kernenergie, de Atoomcoöperatie. De coöperatie heeft als doel om mee te investeren in een nieuwe kerncentrale en op termijn levering van eigen atoomstroom aan haar leden mogelijk te maken. Iedereen die kernenergie een warm hart toedraagt kan lid worden.

Laatste nieuws

Atoom Blog

Atoom Alliantie stapt volledig over op Dynamische contracten

Atoom Alliantie stapt vanaf heden volledig over op het aanbieden van Dynamische contracten. Met een dynamisch energiecontract betaalt u de werkelijke marktprijs voor energie van het moment waarop u de[…]

Read more

Nieuwe donatie voor onderzoekers kernenergie

Voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal heeft de Atoom Alliantie een donatie gedaan aan TU Delft voor de opleiding van jonge onderzoekers op het gebied van nieuwe vormen van kernenergie. Hiermee[…]

Read more

Kernenergie: de voordelen en nadelen

Kernenergie komt vanwege de voordelen van kernenergie steeds meer in de belangstelling te staan. Maar kernenergie kent ook felle tegenstanders. Maar wat zijn de voordelen en nadelen van kernenergie precies? […]

Read more