De Atoom Alliantie doneert aan onderzoek en innovatie

De Atoom Alliantie doneert aan onderzoek en innovatie

Help mee om kernenergie veiliger en duurzamer te maken en word klant van De Atoom Alliantie!

De Atoom Alliantie (energieleverancier van 100% kernenergie) doneert aan TU Delft voor de opleiding van jonge onderzoekers op het gebied van nieuwe vormen van kernenergie. In kwartaal 1 van 2021 gaat daarom onze volledige winst naar wetenschappelijk onderzoek.

In het Reactor Instituut van TU Delft werkt Jan Leen Kloosterman, hoogleraar kernreactorfysica, aan zijn droom: kernenergie veiliger en duurzamer maken. Kloosterman doet in Delft onderzoek naar geavanceerde reactoren met een vloeibare splijtstof en naar kleine modulaire reactoren. De huidige kernreactoren werken met een combinatie van uranium en plutonium als splijtstof. Er bestaat echter ook een mogelijkheid kernsplijtingsreactoren te laten werken op thorium. In een nieuw type kernreactor, de zogenoemde gesmolten zout reactor, wordt vloeibaar zout rondgepompt met daarin het thorium opgelost. Het zout is dus zowel de splijtstof als het koelmiddel, wat zowel de reactorveiligheid als de duurzaamheid van de splijtstofcyclus ten goede komt.

“De thoriumreactor is een goede aanvulling op andere duurzame bronnen in onze toekomstige energievoorziening. Bovendien kan deze reactor heel goed fluctuaties in het aanbod van zon- en windenergie opvangen. Hartelijk dank aan de Atoom Alliantie die met haar donaties bijdraagt aan de opleiding van onze studenten en promovendi.”

Prof. dr. Ir. Jan Leen Kloosterman is sinds 2016 hoogleraar kernreactorfysica aan de TU Delft. Hij richt zich op de ontwikkeling van geavanceerde kernreactoren en bijbehorende splijtstofcycli voor een schone en duurzame vorm van kernenergie.

Doe mee en stap nu over op 100% Atoomstroom.