De Atoom Alliantie en Stichting E-Lise roepen de Consumentenbond op om samenwerking met anti-kernenergie club te heroverwegen.

De Atoom Alliantie en Stichting E-Lise roepen de Consumentenbond op om samenwerking met anti-kernenergie club te heroverwegen.

In een brief die woensdag werd verstuurd, roepen energieleverancier van 100% Atoomstroom, De Atoom Alliantie en Stichting E-Lise, de Consumentenbond en haar leden op om de samenwerking met WISE te heroverwegen.

Jaarlijks publiceert de Consumentenbond in samenwerking met anti-kernenergie club WISE een lijst van groenste energieleveranciers. Die samenwerking staat volgens de opstellers van de brief haaks op hetgeen waarvoor de Consumentenbond als organisatie zegt te staan. De Consumentenbond propageert tenslotte haar leden onafhankelijk te willen informeren.

Omdat WISE een stichting tegen kernenergie is, kan de lijst die ze opstellen niet als onafhankelijk en betrouwbaar gezien worden. Kerncentrales kunnen op een relatief goedkope en efficiënte manier enorme hoeveelheden CO2 vrije stroom leveren. Tevens gebeurt dit op een continue betrouwbare manier.

“De kleine kerncentrale in Borssele bespaart ons 100.000 kuub gas per uur. Dat is dezelfde centrale die WISE al ruim 20 jaar dicht probeert te krijgen,” aldus Mathijs Beckers, voorzitter van Stichting E-Lise. “Zo beschouwd is iemand die tegen kernenergie is, onvoldoende doordrongen van de noodzaak van de energietransitie en klimaatverandering.”

Patrick Bauduin, oprichter van De Atoom Alliantie: “Het ageren tegen kernenergie, zoals WISE doet, vinden wij bijzonder onverstandig en eenzijdig. In het huidige debat is de roep om het bouwen van nieuwe kerncentrales in Nederland groot. Het is de beste manier om serieus werk te maken van het halen van onze klimaatdoelen, waarmee tevens het opofferen van onze natuur en ons landschap aan windturbines en zonnevelden geminimaliseerd kan worden. Ruim de helft van de Nederlanders is niet tegen maar juist vóór kernenergie. Het lijkt ons voor de Consumentenbond geen goed idee om zich op deze manier van haar achterban te vervreemden.”

De brievenschrijvers doen ook een beroep op de leden van de Consumentenbond, door hen te vragen om in overleg met de Consumentenbond te gaan en haar te vragen de samenwerking met WISE te heroverwegen, dan wel te bezien of ook andere gezichtspunten dan die van WISE meegenomen kunnen worden bij het opstellen van het jaarlijks overzicht.

Over E-Lise

Stichting E-Lise zet zich ervoor in dat er nieuwe kerncentrales gebouwd gaan worden in Nederland en andere landen in Europa. Door het uitbreiden van de productiecapaciteit uit kernenergie maken we niet alleen het energiesysteem betrouwbaarder, efficiënter, goedkoper bij een lagere ruimtelijke impact, maar kunnen we ook het gebruik van fossiele brandstoffen, CO2-emissies en luchtverontreiniging effectief reduceren. https://www.e-lise.nl/