Nieuwe donatie voor onderzoekers kernenergie

Nieuwe donatie voor onderzoekers kernenergie

Voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal heeft de Atoom Alliantie een donatie gedaan aan TU Delft voor de opleiding van jonge onderzoekers op het gebied van nieuwe vormen van kernenergie. Hiermee willen we eraan bijdragen om kernenergie nog veiliger en duurzamer maken.

In Delft wordt onderzoek gedaan naar geavanceerde reactoren met een vloeibare splijtstof en naar kleine modulaire reactoren. De huidige kernreactoren werken met een combinatie van uranium en plutonium als splijtstof. Er bestaat echter ook een mogelijkheid kernsplijtingsreactoren te laten werken op thorium. In een nieuw type kernreactor, de zogenoemde gesmolten zout reactor, wordt vloeibaar zout rondgepompt met daarin het thorium opgelost. Het zout is dus zowel de splijtstof als het koelmiddel, wat zowel de reactorveiligheid als de duurzaamheid van de splijtstofcyclus ten goede komt.

De donaties van de Atoom Alliantie worden gebruikt voor de opleiding van studenten en promovendi. Een eerdere donatie werd bijvoorbeeld gebruikt voor deelname aan de FJOH zomerschool over nucleaire technieken en kernenergie.

Doe met ons mee en stap nu over op 100% Atoomstroom.